Mladší přípravka

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (rok narození 2011-2012)

Kontakt na trenéra: 

   Lukáš Trnka – email: lukas.trnka@gmail.com, tel. 731646315

Asistent: Petr Kuhnl, email: kuhnlp@email.cz, tel. 725628605

 

 

Se zpožděním se opět vracíme na travnatý pažit! Od úterý 12.5.2020 začínáme s tréninky na našem hřišti. Tréninková jednotka začíná v 16:15 a končí v 17:15. 

Nemůžeme stále využívat vnitřní prostory. Je tedy nutné přijít na trénink již sportovně oblečený, případně se převléknout venku. Mimo hřiště je stále nutné dodržovat 2m odstupy. Seznamte se prosím s aktuálně platným desaterem FAČR, které se musíme naučit respektovat (má doporučující charakter). 

 

 1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
 2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
 3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
 4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
 9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
 10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

 

Seznam členů týmu: Vítek Sýkora, Ladislav Procházka, Petr Kluch, Jan Hauzner, Petr Herba, Samuel Hakl, Miroslav Helcl, Milan Pavlíček, Daniel Adámek, Daniel Pomahač, Tomáš Hájek, Jan Fridrich, Jaroslav Fridrich, Tomáš Rebeta, Pavel Ondrák, Václav Hoza. 

 

Aktuální termíny turnajů – všechny turnaje FAČR oficiálně ukončil. Budeme se snažit domluvit přátelská utkání či miniturnaje, ideálně s menším počtem týmů, max 4. 

 

Členské příspěvky za jaro 2020 jsou poníženy v důsledku vládních opatření na 400,- Kč. Nadále platí, že nově příchozí mají první měsíc na zkoušku zdarma. 

Organizační pokyny na rok 2019 – 2020

 

Tréninky na jaře a na podzim budou probíhat na travnatém hřišti klubu vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:15 do 17:15.  

Zimní příprava bude probíhat tréninky v tělocvičně. Termíny zahájení a ukončení budou včas oznámeny zde na našich stránkách. Do tělocvičny je nutné mít sálovou obuv.

Pokyny pro zápasy: termíny a čas srazu budou zveřejněny na nástěnce kabiny mládeže a zde na webových stránkách. Je důležité účastnit se všech zápasů, na které budou hráči nominováni. Jedinou omluvou je zdravotní indispozice, nebo včasné omluvení hráče minimálně 2 dny před turnajem.

Nominaci hráčů na turnaje určuje trenér. Závisí na docházce na tréninky (a včasné omluvy v případě neúčasti), přístup k cvičením na tréninku, chování na tréninku, plnění domácích úkolů (domácí úkoly budou oznámeny i rodičům, aby mohli dohlédnout na jejich realizaci) a k chování na předešlých turnajích. Nominace se vyhlašuje na konci čtvrtečního tréninku. Nominace bude také od pátečního rána napsána na webových stránkách. Nominaci prosím respektujte, turnaje jsou za odměnu a nemohou se jich účastnit vždy všichni. Optimální počet je 9 dětí. 

Koncem srpna 2020 proběhne pětidenní soustředění. Místo a pokyny upřesníme. Již dopředu však počítejte s úhradou, kterou budeme požadovat nejpozději do konce 06/2018. V loňském roce vycházeli náklady na osobu do 2.000,- Kč. 

Žádáme Vás také o omluvení hráče i při absenci na tréninku nejméně 1,5 hodiny předem.

Tréninkové jednotky jsou zaměřeny na všeobecný rozvoj formou her a soutěží s míčem i bez míče. Během sezóny spolupracujeme také s ostatními oddíly a trenéry, určité tréninky jsou zaměřeny na atletiku ve spolupráci s panem Handlířem.

Pokud chcete udělat svému dítěti radost a pořídit mu jeho vlastní první míč, hledejte prosím míč o velikosti číslo 4.

Členské příspěvky 2019 – 2020

Členské příspěvky jsou stanoveny (a upraveny díky omezením COVID19) ve výši 1.250,- Kč za sezónu 2018-19. Příspěvky se hradí 2x ročně. První měsíc na zkoušku zdarma. 

 1. splátka za podzim 2019 je splatná do 30.10.2019 ve výši 850,- Kč
 2. splátka za jaro 2020 je splatná do 31.05.2020 ve výši 400,- Kč

Splátky je možné uhradit pouze na účet klubu 78-5226410267/0100, VS: rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.