Předpřípravka

Předpřípravka (rok narození 2014-2016)

Kontakt na trenérku: 

 Lenka Rybářová, tel.: 728 552 043, email: rybarova.leni@seznam.cz

V takto mladém kolektivu uvítáme také rádi každého dalšího nového nadšeného sportovce, který už má po krk sezení doma! Přijďte si s námi zkusit potrénovat, věříme, že vás to bude bavit. 

 

Nemůžeme stále využívat vnitřní prostory. Je tedy nutné přijít na trénink již sportovně oblečený, případně se převléknout venku. Mimo hřiště je stále nutné dodržovat 2m odstupy. Seznamte se prosím s aktuálně platným desaterem FAČR, které se musíme naučit respektovat (má doporučující charakter). 

 

 1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
 2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
 3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
 4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
 9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
 10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

 

Oddíl předpřípravky je přihlášen do oficiálních soutěží OFS. Oficiální soutěže byly pro tento ročník zrušeny a budou se organizovat přátelské turnaje. 

 

Členské příspěvky za jaro 2020 jsou poníženy v důsledku vládních opatření na 400,- Kč. Nadále platí, že nově příchozí mají první měsíc na zkoušku zdarma. 

 

Organizační pokyny na rok 2019 – 2020

 

Tréninky na jaře a na podzim budou probíhat na travnatém hřišti klubu vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 17:00.  

Zimní příprava bude probíhat tréninky v tělocvičně.  Termíny zahájení a ukončení budou včas oznámeny zde na našich stránkách. Do tělocvičny je nutné mít sálovou obuv.

Žádáme Vás také o omluvení hráče i při absenci na tréninku nejméně 1,5 hodiny předem.

Tréninkové jednotky jsou zaměřeny na všeobecný rozvoj formou her a soutěží s míčem i bez míče. 

Pokud chcete udělat svému dítěti radost a pořídit mu jeho vlastní první míč, hledejte prosím míč o velikosti číslo 3.

Členské příspěvky 2019 – 2020

Členské příspěvky jsou stanoveny (a upraveny v důsledku COVID19) ve výši 1.250,- Kč za sezónu 2019-20. Příspěvky se hradí 2x ročně. Pro nově příchozí je první měsíc na zkoušku zdarma.

 1. splátka za podzim 2019 je splatná do 30.10.2019 ve výši 850,- Kč
 2. splátka za jaro 2020 je splatná do 31.05.2020 ve výši 400,- Kč

Splátky je možné uhradit pouze na účet klubu 78-5226410267/0100, VS: rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.