Přihláška člena klubu

Vytiskněte, vyplňte čitelně přihlášku níže a následně odevzdejte trenérovi oddílu. 

Přihláška TJ Union Děčín 2018

30 dní po vyplnění přihlášky je vnímáno jako doba hájení a není potřeba hned uhradit členské příspěvky. Po uplynutí této lhůty a trvání zájmu o členství je potřeba uhradit členské příspěvky v plné výši.